Week 18: voorbereiding heiwerk

Er worden gaten geboord voor de heipalen. Gekozen is voor stalen buispalen, daarin worden de warmtewisselaars geplaatst die het mogelijk maken om via de fundering warmte te genereren in de loodsen. Daarna worden de buispalen volgestort met beton.