Duurzaamheid

Met de herbouw wil NewPort Rijnmond de volgende duurzaamheidsdoelen bereiken:

 • Een lage EPC (energieprestatiecoëfficiënt), hoe energiezuinig is het pand?
 • Een laag energieverbruik m.b.t. elektriciteit en gas;
 • Verminderen CO2 uitstoot;
 • Het zelf opwekken van duurzame energie.

Wij starten de herbouw van de loodsen. Welke duurzaamheidsmaatregelen worden genomen? 

Bouwkundig gebouw casco:

 • Zonnepanelen: dakverzwaring voor de zonnepanelen (sterkere constructie, betere isolatie en dikker pvc).
 • Op plaatsen waar geen zonnepanelen komen, witte dakbedekking (reflecteert zonlicht tegen opwarming).
 • Dakisolatie.
 • Daglicht loodsen (beperkt energieverbruik voor verlichting).
 • Transculente gevelbekleding (vliesgevel) - meer daglicht door transculente gevelbekleding (verlichting kan uit op lichte/zonnige dagen.
 • Hoge RC waarde (isolatiewaarden) wanden (sandwichpanelen) en dak. 
 • Geïsoleerde borstwering
 • Warmtewisselaars in de funderingspalen (zie foto).

Technische installaties elektra:

 • LED verlichting i.p.v. TL verlichting (energiezuinig).
 • Sensorschakeling (ter voorkoming dat lampen onnodig lang aanstaan) .
 • Laadpaal elektrische auto’s, elektriciteit opgewekt door zonnepanelen.

Technische installaties werktuigbouw

 • Warmtepomp verwarmt het gebouw d.m.v. elektriciteit en buitenlucht.
 • Geen gasaansluiting (beperkt CO2 uitstoot).
 • Zonneboiler (verwarmt water d.m.v. zonlicht via de zonnepanelen).

De locaties van de installaties (warmtepomp en de elektrische installaties) zijn nog niet bepaald. De toekomstige gebruikers willen wij de vrijheid geven de installaties daar te (laten) plaatsen waar het voor hun bedrijfsvoering praktisch is.