Bedrijfshallen

Duurzaam bouwen en ontwikkelen is heden ten dage een vanzelfsprekendheid.

De loodsen zullen gasloos worden herbouwd met zonnepanelen op de daken. Daarnaast komen warmtewisselaars in de funderingspalen om de loodsen met bodemenergie te verwarmen dan wel te koelen.     

De afmetingen van de loodsen zijn:

Unit 1 (aan de Schie): ca. 1130 m²

Unit 2: ca 1200 m²

Unit 3: ca 1020 m² 

De verwachting is dat de loodsen na de zomer klaar zullen zijn.